VitaFer Mg

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania magnezu, siarki i azotu 

Gęstość 1,40 kg/l 

pH 6,0 – 7,5 

Opakowania:  

 • butelka 1L 
 • wiadra 5L, 10L 
 • beczka 200L 
 • paletopojemnik 1000L 

Opis

Zalecenia do stosowania:

do zapobiegawczego i interwencyjnego uzupełnienia niedoborów w momencie objawienia się deficytu. 

w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych o dużych wymaganiach względem magnezu: burak cukrowy, zboża, rzepak ozimy oraz uprawy prowadzone w intensywnej technologii ukierunkowane na uzyskanie wysokiego plonu. 

w celu zwiększenia odporności na stres (niskie temperatury, susza), skutki spowodowane negatywnym oddziaływaniem patogenów chorobotwórczych i owadów 

jako wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego i poprawienie pobierania azotu i fosforu z gleby. 

w celu pobudzenia krzewienia zbóż 

w celu poprawienia jakości i wielkości plonów 

w celu zwiększenia zimotrwałości roślin 

Rola magnezu w roślinach: 

 • pobudza rozwój systemu korzeniowego i wpływa korzystnie na pobieranie składników pokarmowych z gleby 
 • poprawia jakość białka roślinnego 
 • ogranicza zawartość azotanów w roślinie 
 • korzystnie oddziałuje na transport i gromadzenie fosforu w nasionach 
 • jako składnik chlorofilu wpływa korzystnie na przebieg procesu fotosyntezy 

Niedobory magnezu powodują:

 • Ograniczenie pobierania i wykorzystania azotu glebowego
 • Obniżenie zawartości białka, cukrów (w tym skrobi) w ziemniakach
 • Słaby wzrost roślin, opóźnianie faz rozwojowych
 • Spadek odporności roślin na choroby
 • Redukcja plonu

Dawki i terminy stosowania:

Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu. 

Fertygacja – nie przekraczać stężenia 0,3%