Skip to main content

Decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu już od fazy kiełkowania. Wpływa na procesy związane z kwitnieniem, zapłodnieniem, zawiązywaniem nasion, z funkcjonowaniem i podziałem komórek (zmniejsza pękanie łodyg w okresie intensywnego wzrostu). Dodatkowo podnosi on odporność na przymrozki oraz odgrywa ważną rolę w ograniczaniu występowania chorób (np. mniejsze porażenie ziemniaków parchem, lnu – rdzą). Zwiększa efektywność nawożenia azotem, fosforem, potasem i magnezem oraz reguluje gospodarkę wapniem.

Objawy niedoboru B

 • zahamowanie wzrostu i obumieranie stożków wzrostu zarówno pędów nadziemnych, jak i korzeni, zamierają pąki,
 • utrata zdolności roślin do wytwarzania części generatywnych (kwiatów),
 • brak zapłodnienia po zapyleniu kwiatów,
 • spękanie i chropowatość kory, występują skorkowacenia owoców (inkluzje komórkowe), owoce są spękane i wcześniej opadają.
 • Uczestniczy w rozkładzie cząsteczki wody i wydzielania tlenu w fotosyntezie,
 • Bierze udział w lignifikacji ściany komórkowej,
 • Współdziała w regulowaniu gospodarki wodnej komórek,
 • Współdziała w metabolizmie cukrów prostych do skrobi i transporcie asymilatów z komórki,
 • U roślin bobowatych niedobór miedzi powoduje zahamowanie brodawkowania,
 • Odpowiada za prawidłowe powstawanie i żywotność pyłku zbóż,
 • Bierze udział w metabolizmie związków azotowych,
 • Bierze udział w kształtowaniu bakterii brodawkowych roślin motylkowatych.

Objawy niedoboru Cu

 • Na glebach torfowych tzw. choroba nowin – żółknięcie lub bielenie wierzchołków młodych liści zbóż. Liście z czasem stają się wąskie, skręcają się i usychają. Kłosy nie wypełniają się ziarnem,
 • rośliny z niedoborem miedzi osiągają niewielkie rozmiary, gdyż zahamowany zostaje wzrost międzywęźla,
 • drzewa owocowe mają karłowate pędy boczne, również kwiatostany i owoce rozwijają się nieprawidłowo.

Objawy niedoboru Mo

 • U roślin motylkowatych objawy podobne do braku azotu, np. chlorozy,
 • Biczykowatość liści kalafiora – zahamowanie wzrostu blaszki liściowej przy nadmiernym wzroście nerwu głównego,
 • Łyżeczkowatość liści rzepaku – zaburzenia we wzroście liścia,
 • prowadzące do powstawania wklęsłej łyżeczki, zwłaszcza jesienią.

Ponadto:

 • Uczestniczy w rozkładzie cząsteczki wody i wydzielania tlenu w fotosyntezie,
 • Bierze pośredni udział w przekształceniu, przenoszeniu i magazynowaniu energii,
 • Tworzy mostki jonowe pomiędzy enzymem a substratem, np. z ATP,
 • Wiąże wolne rodniki w chloroplastach, dzięki czemu wydłuża żywotność komórki,
 • Aktywuje enzymy metabolizmu cukrów, białek i tłuszczów,
 • Bierze udział w redukcji azotanów do form amonowych (jest niezbędny przy nawożeniu wysokimi dawkami azotanów),
 • Wpływa na wzrost korzeni i pędów poprzez udział w syntezie auksyn,
 • Wpływa na przyrost komórki na długość, przez co aktywuje wzrost rośliny,
 • Podobnie jak miedź wiąże wolne rodniki, które powstają w sytuacjach stresowych i niszczą komórki.

Objawy niedoboru Mn

 • W glebach o pH powyżej 6,5 powoduje wystąpienie chloroz międzynerwowych, które w nadmiarze są toksyczne dla roślin,
 • Szara plamistość liści owsa, następnie załamywanie i usychanie liści,
 • Zahamowanie wzrostu i odpadanie liści, zamieranie ich końcówek,
 • Chloroza na plantacji oprócz miejsc o niskim pH i ubitej glebie.
 • Jest składnikiem polimerazy RNA i struktury rybosomów,
 • Jest Aktywatorem enzymów metabolizmu cukrowców i enzymów ekspresji genów (tzw. palce cynkowe) oraz tworzenia białka,
 • Wpływa na poziom kwasu indolooctowego, regulującego wzrost roślinSkładnik błon komórkowych,
 • Pełni funkcję stabilizatora struktur białkowych,
 • Poprzez wpływ na produkcję tryptofanu, prekursora hormonów roślinnych bierze udział w syntezie auksyn.
 • Pośrednio wpływa na odporność roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe,
 • Składnikiem antagonistycznym do cynku jest fosfor. Przy dużej zawartości fosforu spada pobieranie cynku.

Objawy niedoboru Zn

 • Skrócenie międzywęźli roślin wieloletnich,
 • Zdrobnienie, kruchość i sztywnienie liści. Blednięcie starszych liści,
 • Cętkowana chloroza najmłodszych liści,
 • Czerwienienie żyłek i brzegów liści roślin dwuliściennych,
 • Smugowate chlorozy liści kukurydzy,
 • Plamiste nekrozy liści zbóż,
 • Nieprawidłowe formowanie i rozwój pąków kwiatowych w uprawach owocowych.
 • Jest składnikiem enzymów rozkładających toksyczne nadtlenki.
 • Bierze pośredni udział w przekształceniu, przenoszeniu i magazynowaniu energii.
 • Tworzy mostki jonowe pomiędzy enzymem a substratem, np. z ATP.
 • Żelazo pobierane jest łatwiej z gleby przy niskim pH.

 

Objawy niedoboru Fe

 • Chloroza młodszych liści, prowadząca nawet do bielactwa (albinizmu),
 • Nerwy roślin strączkowych pozostają zielone,
 • Spowolniony wzrost roślin spowodowany zmniejszeniem aktywności fotosyntezy,
 • W skrajnych przypadkach wierzchołki wzrostu mogą zamierać,
 • Deformacje anatomiczne korzeni.