Skip to main content

Nawozy VitaFer, jako jedyne w Europie zawierają dodatek, naturalnie występującego u roślin hormonu wzrostu „Epibrasinolid”.

EPIN („Epibrasinolid”)

należy do grupy substancji, które występują naturalnie w niewielkich ilościach u roślin. Jego podstawową funkcją jest stymulowanie procesów fizjologicznych, a prawidłowy poziom ma decydujący wpływ na wielkość i jakość osiąganych plonów.

Pozytywny wpływ EPIN’u:
  • zwiększa poziom odporności fizjologicznej roślin,
  • poprawia odporność roślin na skutki suszy i niskich temperatur,
  • ogranicza wchłanianie metali ciężkich,
  • zwiększa zawartość białka w zbożach,
  • poprawia wypełnienie kolb kukurydzy,
  • hamuje kiełkowanie bulw ziemniaków podczas przechowywania,
  • poprawia jakość oraz zwiększa ilość plonu.
EPIN odpowiada za:
  • poziom odporności roślin na niekorzystne czynniki,
  • prawidłowy przebieg rozwoju roślin,
  • końcową jakość i ilość plonów.

EPIN jest ekologicznie bezpieczny i nietoksyczny dla ludzi i zwierząt, a wykorzystany w procesie nawożenia przyczynia się w znacznym stopniu do poprawy jego efektywności.

Tutaj przeczytaj o adiuwantach, które również dodawane są do nawozów VitaFer.

EPIN – innowacyjny biostymulator roślinny

W warunkach naturalnych rośliny narażone są na stres biotyczny i abiotyczny w wyniku którego może dochodzić do obniżenia aktywności fotosyntetycznej i w konsekwencji do znacznego zmniejszenia plonu. Działanie stresu abiotycznego wywołanego np. nadmiernym zasoleniem gleby, brakiem składników pokarmowych lub nadmierną suszą jest bardziej niebezpieczne dla roślin, niż działanie stresu biotycznego wywołanego np. czynnikami chorobotwórczymi.

Do głównych hormonów występujących w roślinie, które mogą hamować lub wspomagać procesy fizjologiczne należą: auksyny, cytokininy i gibeleriny indukujące podziały komórek wzrost roślin oraz kwas abscysynowy i etylen, hamujące wzrost i przyspieszające starzenie roślin. Kwas abscysynowy jest nazywany hormonem stresu, ponieważ bierze udział w odpowiedzi roślin na czynniki stresogenne takie jak: wysokie zasolenie, susza oraz wysoka temperatura.

BR stymulują i ochronią roślinę przed stresem, często są wykorzystywane jako środek zamienny niektórych pestycydów. Dolistna aplikacja BR zwiększa plon wielu gatunków roślin uprawnych i wpływa korzystnie na wartości odżywcze np. poprzez poprawę smaku owoców , zwiększenie zawartości cukru w buraku cukrowym i tłuszczu w orzeszkach ziemnych.

Coraz częściej, preparaty nawozowe poza składnikami odżywczymi zawierają biostymulatory i adiuwanty. Biostymulatory są substancjami oddziałującymi na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składniki pokarmowe. Do tej grupy należą fitohormony (auksyny, cytokininy, etylen, gibereliny, kwas abscysynowy) będące regulatorami wzrostu i rozwoju roślin. W grupie tej znajdują się także substancje syntetyczne mające udokumentowane działanie pobudzające rozwój roślin. Należą do nich:

– związki mineralne o charakterze aktywującym: krzem, kobalt, selen czy aminokwasy,

– bioregulatory: fenole, kwas salicylowy czy brasinosteroidy, których zadaniem jest regulacja procesów życiowych,

– stymulatory wzrostu: oddziałujące na roślinny metabolizm poprzez indukowanie, wspomaganie i stymulację procesów życiowych,

– organizmy antagonistyczne lub symbiotyczne (bakterie wolno żyjące i symbiotyczne, grzyby mikoryzowe) ograniczają występowanie patogenów na roślinie lub aplikowane doglebowo zwiększają tempo procesów rozkładu materii organicznej,

– tzw. Polepszacze wpływające na środowisko glebowe: algi, preparaty humusowe i agrożele.

Czytaj więcej