Skip to main content

Efekty nawożenia - rolnictwo i warzywnictwo

Pszenica - badania z 2019 roku

Wyniki badań po oprysku pszenicy ozimej odmiany Moschus nawozem VifaFer Kombi. Grójec 2019

Pszenica przed opryskiem
Pszenica po około tygodniu po oprysku
Nawożona pszenica zdrowa i dorodna
Widoczna róznica po nawożeniu – łan dorodniejszy
Po nawożeniu – lepszy rozwój systemu korzeniowego
Ziarno większe i cięższe

Średni plon pszenicy Moschus z całej plantacji wyniósł 74 dt. Różnica w plonie pomiędzy obszarem zasilanym nawozem VitaFer Kombi w pojedynczej dawce 3l/ha, a nie zasilanym dolistnie wyniosła 8%. Przy średniej cenie pszenicy około 700 zł/t zysk wyniósł 420 zł/ha netto. Koszt nawozu to około 60 zł/ha netto.

Kukurydza - badania z 2019 roku

Wyniki badań po oprysku kukurydzy nawozami VitaFer P i VitaFer Extra Zn. Mianowo 2020 r.

Kukurydza przed opryskiem
Kukurydza po oprysku wykazała szybki wzrost i rozwój
Kolby zaczęły sie szybko wykształcać
Rośliny były duże i zdrowe
Dorodne i silne rośliny
Kolby duże, foremne i dobrze zaziarnione

Przy plonie ogólnym 10t/ ha suchego ziarna różnica w plonie zasilanym dolistnie nawozem VitaFer P 5l/ha plus VitaFer Zn 1l/ha wyniosła około 5%. Przy średniej cenie kukurydzy suchej około 650 zł/t zysk wyniósł 325 zł/h netto. Koszt nawozów VitaFer P oraz VitaFer Zn to około 80-90 zł/ha netto.

Rzepak - badanie z 2019 - 2020 roku

Wyniki badań po oprysku rzepaku ozimego odmiany Monolit nawozami VitaFer Micro, VitaFer Kombi i VitaFer Bor. Okolice Warszawy 2019- 2020 r.

Rzepak przed opryskiem, jesień 2019 r.
Rzepak wiosną po oprysku jest zdrowszy, więcej roślin przetwało zimowanie
Pomimo przymrozków nie ma uszkodzeń
Szybszy wzrost rzepaku po oprysku
Rośliny były rozgałęzione, zdrowe i szybko się rozwijały
Nasiona w łuszczynach duże i liczne

Średni plon rzepaku Monolit wyniósł 37 dt/ha. Różnica pomiędzy plonem zasilanym dolistnie nawozem VitaFer Micro 1l/ha + VitaFer Kombi 2,5l/ha + VitaFer Bor 1l/ha wyniosła około 7%. Według aktualnych cen rzepaku przychód wyniósł 480 zł/ha netto. Koszt nawozów VitaFer Kombi, VitaFer Micro i VitaFer Bor to około 80 zł/ha netto.