VitaSoil Free Phos

Biologiczny preparat – stymulator wzrostu o przedłużonym działaniu,  wspomagający wzrost upraw o przedłużonym działaniu do stosowania w celu poprawy odżywienia uprawianych roślin fosforem, potasem i azotem  Działanie bakterii Bacillus sp. opiera się na ich naturalnej zdolności do przekształcania niedostępnego dla roślin fosforu w formy łatwo przyswajalne. Poprawiają działanie mikroorganizmów glebowych utrwalających azot i wykazują działanie antagonistyczne wobec niektórych bakterii patogennych. Preparat jest odporny na związki chloroograniczne (insektycydy), posiada właściwości pozwalające na rozkład związków acetochlorów (herbicydów) w glebie

Opis

Korzyści ze stosowania preparatu:

– zwiększa wydajność i jakość plonów 

– aktywuje wzrost i rozwój roślin 

– zwiększa i polepsza zawartość dostępnych form potasu i fosforu w glebie 

– zwiększa zawartość przyswajalnych form potasu w glebie do 15-20 kg rocznie, na ha

– zwiększa zawartość przyswajalnych form fosforu w glebie do 25-50 kg rocznie. na hektar 

– aktywuje pożyteczną mikroflorę glebową i polepsza jej strukturę 

– jest odporny na insektycydy  

Jest odporny na związki chloroorganiczne (insektycydy) , posiada właściwości  do rozkładów związków  acetochlorów (herbicydów) w glebie.  

Preparat nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jest nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt i owadów zapylających. Nie generuje niedozwolonych substancji aktywnych i nie kumuluje się w środowisku. Preparat może być stosowany w rolnictwie ekologicznym i w gospodarstwach prowadzących uprawy w systemie integrowanej produkcji.

Preparat jest kompatybilny z większością insektycydów, herbicydów, preparatów biologicznych, nawozów i fungicydów.

Warunkiem skuteczności działania preparatu jest prawidłowe wprowadzenie preparatu do gleby i unikanie wykonywania zabiegów w pełnym nasłonecznieniu. Oprysk doglebowy zaleca się wykonywać na wilgotną glebę w godzinach wieczornych, nocnych lub w pochmurny dzień. Po jego zastosowaniu należy wymieszać preparat z glebą poprzez wykonanie jesiennych i/lub wiosennych zabiegów agrotechnicznych.

Dawki i sposób stosowania:

ZALECENIA 

Do przygotowania cieczy roboczej należy użyć wodę o temperaturze otoczenia, nie stosować z wodą zimną pobieraną bezpośrednio ze studni, zwłaszcza głębinowej. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zabiegi należy przeprowadzać w okresie minimalnego nasłonecznienia (poranek, wieczór, noc, pochmurna pogoda). Zabiegi zaprawiania nasion/ sadzonek należy przeprowadzać w cieniu – unikać bezpośredniego nasłonecznienia. 

Warunkiem skuteczności działania jest prawidłowe wprowadzenie preparatu do gleby. 

 

STOSOWANIE 

Preparat przeznaczony do oprysku gleby w celu poprawienia żyzności gleby przed uprawkami polowymi oraz do zaprawiania materiału siewnego/ sadzonek  przed wysadzeniem do gruntu lub podłoża. Preparat można używać w systemach fertygacyjnych do dokarmiania korzeniowego. zamiana zdania na: Preparat można używać w systemach fertygacyjnych. Działa najskuteczniej w sferze korzenionej (ryzosferze). 

 

Nie wymaga okresu karencji 

Do zaprawiania nasion przygotowuje się wodny roztwór roboczy w ilości 10l na 1 000 kg nasion. Do roztworu najpierw należy wprowadzać składniki chemiczne, na końcu biologiczne. 

Oprysk zaleca się wykonywać na wilgotną glebę w godzinach wieczornych, nocnych lub w pochmurny dzień. Po zastosowaniu należy wymieszać preparat z glebą poprzez wykonanie jesiennych i/lub wiosennych zabiegów agrotechnicznych.  

W uprawach warzyw, owoców, roślin ozdobnych i szkółkarskich można zastosować preparat do zaprawiania sadzonek przed ich wysadzeniem do gruntu.