VitaFer EXTRA Mn

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania manganu 

Gęstość 1,64 kg/l 

pH 3,5 – 4,5 

Opakowania:  

 • butelka 1L 
 • wiadra 5L, 10L 
 • beczka 200L 
 • paletopojemnik 1000L 

Opis

Zalecenia do stosowania:

– do upraw o wysokim zapotrzebowaniu na mangan: buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa gruntowe, drzewa owocowe, kukurydza, zboża, rośliny strączkowe 

– w latach suchych lub na glebach suchych w celu zwiększenia odporności na warunki stresowe 

– w celu wyrównania deficytu Mn w momencie jego pojawienia się 

– w celu zwiększenia mrozoodporności  

– w celu zwiększenia odporności na warunki stresu abiotycznego i biotycznego: suszę, działanie patogenów chorobotwórczych 

– w celu poprawienia ilości i jakości plonów 

Rola manganu w roślinach uprawnych: 

 • wpływa korzystnie na gospodarkę azotową roślin, min. Zapobiegając nadmiernemu nagromadzaniu się azotanów w roślinie. 
 • zwiększa ilość witaminy C 
 • wpływa na syntezę białek w roślinie 
 • poprawia morfologię systemu korzeniowego poprzez stymulowanie pobierania fosforu 
 • zwiększa mrozoodporność 
 • poprawia tolerancję na warunki stresowe – w szczególności na suszę 
 • działa toksycznie na niektóre patogeny glebowe, dzięki czemu ogranicza presję chorób 
 • poprzez uaktywnienie enzymów poprawia przebieg procesu fotosyntezy i zwiększa ilość chlorofilu w liściach. 

Niedobory manganu powodują:

 • “Cętkowaną chlorozę” na młodych liściach
 • Zahamowanie wzrostu rośliny
 • Żółknięcie liści oraz występowanie brunatnych plam między nerwami
 • Zahamowany wzrost korzeni
 • Zamieranie części liści
 • Zmniejszone pobieranie przez rośliny azotu i fosforu

Dawki i terminy stosowania:

Fertygacja – nie przekraczać stężenia 0,3%