VitaFer Fe

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczenia żelaza, siarki, potasu i azotu 

Gęstość 1,40 kg/l 

pH 6,0 – 7,0 

Opakowania:  

 • butelka 1L 
 • wiadra 5L, 10L 
 • beczka 200L 
 • paletopojemnik 1000L 

Opis

Zalecenia do stosowania:

do zapobiegawczego i interwencyjnego stosowania w przypadku wystąpienia deficytu żelaza 

w uprawach szczególnie wrażliwych na niedobory żelaza: uprawy jagodowe, sadownicze, warzywa 

w celu  poprawienia odporności roślin na warunki stresowe: suszę, skutki chorób grzybowych i presji szkodników 

w celu poprawienia wysokości  i jakości plonu i parametrów przechowalniczych 

w celu  zwiększenia przeżywalności roślin po zimowaniu 

w celu poprawienia gospodarki  wodnej roślin i zwiększenia odporności na warunki suszowe 

w celu  stymulacji prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego i  zwiększenie absorpcji składników pokarmowych z gleby 

Rola żelaza w roślinach uprawnych: 

 • wpływa na przebieg procesów fotosyntezy i  oddychania komórkowego poprzez uczestniczenie w transporcie elektronów 
 • wpływa na zwiększenie syntezy chlorofilu, karotenu i ksantofilu  (prawidłowa masa roślin i duża jakość odżywcza) 
 • poprawia sprawność gospodarki azotowej i produkcję białek 
 • bierze udział w metabolizmie kwasów tłuszczowych 

Niedobory żelaza powodują:

 • Ograniczają kwitnienie drzew i krzewów owocowych
 • W uprawach sadowniczych prowadzą do chlorozy liści wierzchołkowych i następnie do zamierania gałęzi i pędów
 • Kumulację niebiałkowych związków azotu
 • Pogorszenie zdolności przechowalniczych owoców i warzyw

Dawki i terminy stosowania:

*roztwór wodny