VitaFer B

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru. 

Gęstość 1,36 kg/l 

pH 7,0 – 8,0 

Opakowania:  

 • butelka 1L 
 • kanistry 5L, 10L, 20L 
 • beczka 200L 
 • paletopojemnik 1000L 

Opis

Zalecenia do stosowania:

– w celu uzupełnienia niedoboru boru w okresie wegetacji do stosowania interwencyjnego jak i zapobiegawczego  

– w celu polepszenia ukorzenienia, kwitnienia i jakości pyłku kwiatowego 

– w celach regeneracyjnych, gdy system korzeniowy jest uszkodzony przez szkodniki glebowe 

– w celu poprawienia ilości i jakości plonu. Poprawia właściwości przechowalnicze plonu. 

– w celu zapewnienia stabilnego wzrostu wegetatywnego  i generatywnego roślin polowych oraz sadowniczych 

– w celu optymalizacji pobierania składników pokarmowych zawartych w glebie takich jak fosfor i potas 

Rola boru w roślinach uprawnych:

 • wpływa na prawidłowy wzrost systemu korzeniowego 
 • wpływa na prawidłowy wzrost systemu generatywnego 
 • wspomaga proces kwitnienia, oddychania i gospodarkę wodną 
 • uczestniczy w metabolizmie i przemieszczaniu węglowodanów w roślinie 
 • razem z potasem odpowiada za gospodarkę wodną w roślinie 
 • wspomaga mrozoodporność roślin 

Niedobory boru powodują:

 • Obumieranie stożków wzrostu zarówno korzeni jak i pędów nadziemnych
 • Gorsze wykształcenie tkanek przewodzących i zachwiana gospodarka wodna oraz przepływ asymilatów w roślinie
 • Skorkowacenie owoców i ordzawienie owoców
 • Osłabienie zawiązywania kwiatów i owoców
 • Niższa zawartość cukru w korzeniach i bulwach roślin okopowych

Dawki i terminy stosowania:

Nawożenie przez systemy fertygacyjne: dla wszystkich upraw stosować roztwór o stężeniu 0,20% w momencie intensywnego wzrostu.