VitaSoil Fast Recorvery

Kompleksowy preparat mikrobiologiczny  zawierający wyselekcjonowane szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma spp oraz bakterii z rodzaju Bacillus spp. Enzymy celulolityczne, naturalne fitohormomy oraz witaminy, przyspieszający proces humifikacji i mineralizacji pozostałości roślinnych oraz rekultywacji gleby, który przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, opadłych liści  i owoców oraz martwych tkanek roślin. Szczególnie zalecany do aplikacji na resztki pożniwne upraw polowych: rzepak, kukurydza, zboża, soja, słonecznik i w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

Stwarza dogodne warunki dla pożytecznej mikroorganizmów glebowych.

Opis

Korzyści ze stosowania preparatu:

– zwiększenie aktywności biologicznej gleb (akumulacja substancji biologicznie czynnych, zwiększenie liczby pożytecznych mikroorganizmów glebowych)

– akumulacja materii organicznej (próchnica) oraz zwiększenie sorpcji makro- i mikroskładników odżywczych

– zapewnienie optymalnej gęstości gleby, zwiększenie jej retencji, poprawienie struktury glebowej

– wpływa na zwiększenie plonów roślin uprawnych

– może być wykorzystywany do rekultywacji gleb zdegradowanych

– wpływa korzystnie na procesy humifikacji i mineralizacji – uwalniane składniki pokarmowe są łatwo dostępne dla roślin

– pozwala na oszczędność nawet do 80% nawozów azotowych potrzebnych do rozkładu resztek roślinnych.

– usprawnia prace w uprawach pożniwnych, zmniejsza zużycie oleju napędowego

Preparat nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jest nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt i owadów zapylających.  Każdy rok stosowania preparatu zwiększa masę substancji organicznej w glebie Nie generuje niedozwolonych substancji aktywnych i nie kumuluje się w środowisku. Preparat może być  stosowany w gospodarstwach prowadzących uprawy w systemie integrowanej produkcji.

Preparat jest kompatybilny z większością insektycydów, herbicydów, preparatów biologicznych, nawozów.

JEST NIEKOMBATYBILNY Z CHEMICZNYMI FUNGICYDAMI I MIESZANINAMI INSEKTYCYDOWO-FUNGICYDOWYMI.

Warunkiem skuteczności działania preparatu jest prawidłowe wprowadzenie preparatu do gleby i unikanie wykonywania zabiegów w pełnym nasłonecznieniu. Oprysk doglebowy zaleca się wykonywać na wilgotną glebę w godzinach wieczornych, nocnych lub w pochmurny dzień. Po jego zastosowaniu należy wymieszać preparat z glebą poprzez wykonanie jesiennych i/lub wiosennych zabiegów agrotechnicznych.

Dawki i sposób stosowania:

 STOSOWANIE 

Do przygotowania cieczy roboczej należy użyć wodę o temperaturze od 10°C do 30°C. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zabiegi należy przeprowadzać w okresie minimalnego nasłonecznienia (poranek, wieczór, noc, pochmurna pogoda).Warunkiem skuteczności działania jest prawidłowe wprowadzenie preparatu do gleby. 

JEST NIEKOMPATYBILNY Z CHEMICZNYMI FUNGICYDAMI I MIESZANINAMI INSEKTYCYDOWO-FUNGICYDOWYMI. 

Preparat przeznaczony do aplikacji na resztki pożniwne upraw polowych: rzepak, zboża, kukurydza, soja, słonecznik oraz w sadach i jagodnikach. 

Nie wymaga okresu karencji 

Oprysk zaleca się wykonywać na wilgotną glebę w godzinach wieczornych, nocnych lub w pochmurny dzień. Najlepsze rezultaty uzyskuje się aplikując preparat na rozdrobnione resztki pożniwne natychmiast po zbiorach. Najlepiej stosować przy temperaturze powietrza od +5°C do 35°, przy wysokiej wilgotności powietrza (ponad 75%) w okresie małej aktywności słonecznej (rano, wieczorem, nocą lub przy pochmurnej pogodzie). Optymalne pH gleby dla działania preparatu wynosi 5,0 – 7,0. Aby przyspieszyć działanie preparatu zaleca się dodanie nawozów azotowych w ilości 5- 7 kg N/ha. Po zastosowaniu należy wymieszać preparat z glebą poprzez wykonanie  zabiegów agrotechnicznych.