VitaFer MICRO

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania kluczowych mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu 

Gęstość 1,45 kg/l 

pH 5,0 – 7,0 

Opakowania:  

 • butelka 1L 
 • wiadra 5L, 10L 
 • beczka 200L 
 • paletopojemnik 1000L 

Opis

Zalecenia do stosowania:

jako preparat uzupełniający zapobiegawczo lub interwencyjnie niedobory mikroelementów w roślinach 

przed spoczynkiem zimowym, w celu zwiększenia mrozoodporności roślin 

– jako preparat wpływający na poprawę kiełkowania i ukorzenienia roślin i zwiększenie absorpcji składników pokarmowych z gleby 

w celu zwiększenia powierzchni asymilacyjnej liści i zwiększenia biomasy naziemnej. 

w późno sianych zbożach ozimych by pobudzić krzewienie zbóż 

w celu poprawy jakości i ilości plonu, wartości konsumpcyjnej (barwa, smak, zapach, wielkość).            

–  w celu zwiększenia  odporności na stresy pogodowe, choroby i szkodniki.

Rola mikroelementów w roślinach uprawnych: 

 • uczestniczą jako składniki lub aktywatory enzymów w wielu reakcjach metabolicznych roślin 
 • decydują o efektywnym wykorzystaniu azotu, fosforu i innych składników pokarmowych 
 • wpływają korzystnie na wielkość i jakość plonu 
 • zwiększają odporność roślin na patogeny 

Niedobory mikroelementów powodują:

 • Żółknięcie i usychanie najstarszych liści
 • Zahamowanie wzrostu roślin, szczególnie liści
 • Słabe krzewienie
 • Deformacje owoców, łuszczyn i kłosów

Dawki i terminy stosowania:

Fertygacja – nie przekraczać stężenia 0,3%