VitaFer Si

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania krzemu. 

Gęstość 1,28 kg/l 

pH 12,5 

Opakowania:  

 • butelka 1L 
 • kanistry 5L, 10L, 20L 
 • beczka 200L 
 • paletopojemnik 1000L 

Opis

Zalecenia do stosowania:

w celu poprawienia odporności na oddziaływanie patogenów chorobotwórczych i szkodników 

jako preparat zapobiegający niekorzystnym skutkom suszy: zapobiega wyparowywaniu wody z rośliny 

w celu poprawienia jakości plonu i polepszenia właściwości przechowalniczych 

– prewencyjne podanie krzemu wpływa na poprawę systemu immunologicznego roślin 

zapobiega nadmiernemu parowaniu wody z roślin 

zwiększa mrozoodporność  i tolerancję na stresy fizjologiczne 

stymuluje rozwój systemu korzeniowego i korzystnie wpływa na wzrost absorpcji składników pokarmowych z gleby 

Rola krzemu w roślinach uprawnych:

 • oprawia tolerancję roślin na suszę wywołując w nich zmiany fizyczne, biochemiczne i biologiczne: sztywniejszy pokrój liści, zwiększona sztywność łodyg, poprawione parametry przebiegu fotosyntezy 
 • poprawia tolerancję roślin na niskie temperatury – zwłaszcza kukurydzy i buraka cukrowego 
 • zmniejsza porażenie roślin przez choroby grzybowe poprzez umocnienie ścian komórkowych liści i łodyg. Szczególnie korzystne efekty są widoczne w przypadku porażenia roślin uprawnych przez mączniaki, chwościka buraka oraz w ziemniaku w przypadku porażenia roślin przez zarazę ziemniaka. 
 • ogranicza żerowanie szkodników gryzących i gryząco-ssących poprzez indukowanie obrony biochemicznej oraz mechanicznej 
 • wpływa na zwiększenie polaryzacji cukru w burakach cukrowych oraz na polepszenie smaku i jakości owoców 
 • stymuluje absorpcję fosforu 
 • reguluje pobieranie składników pokarmowych 

Niedobory krzemu powodują:

 • Zwiększoną podatność na substancje toksyczne, choroby i szkodniki
 • Podatność na urazy mechaniczne, łamliwość
 • Zmniejszoną biomasę rośliny uprawnej

Dawki i terminy stosowania: