VitaSoil Shield

Preparat biologiczny, doglebowy wpływający na zwiększenie odporności roślin na stresy biotyczne, między innymi spowodowane żerowaniem larw szkodników (pędraki, stonka ziemniaczana, opuchlaki, drutowce, nicienie, turkucie i inne) żerujących w strefie korzeniowej roślin uprawnych. Za skuteczne działanie preparatu odpowiedzialne są wyselekcjonowane szczepy grzybów  entomopatogennych obecnych naturalnie w glebie. Ich oddziaływanie wzmacnia tolerancję roślin na negatywne skutki żerowania szkodników glebowych.

Opis

Korzyści ze stosowania preparatu:

– wyselekcjonowane grzyby entomopatogenne ograniczają populację szkodników poprzez ich zarażanie i zabijanie. Działają tylko na owady. Są bezpieczne dla pozostałych mikroorganiznów glebowych.

– stwarzają niekorzystne warunki do zimowania szkodników w glebie.

– szybkie działanie, często pierwsze efekty są już widoczne po 24- 48 godzinach od aplikacji.

– działa skutecznie w szerokim spektrum temperatur

– stosowanie preparatu zapobiega zjawisku uodparniania się szkodników na ś.o.r.

– stosowanie preparatu poprzez oddziaływanie na środowisko gleby i jej modyfikację daje możliwość ograniczenia zabiegów agrotechnicznych i wpływa korzystnie na zatrzymanie zasobów wody w glebie.

– redukcja liczebności szkodników występuje przez cały okres wegetacyjny i nie ma konieczności powtarzania zabiegów. Grzyby wykorzystują zjawisko samoreprodukcji w glebie.

– oddziaływanie grzybów na rośliny wzmacnia w nich naturalną tolerancję na żerowanie szkodników

Preparat nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jest nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt i owadów zapylających. Nie wywołuje zjawiska odporności szkodników , co pozwala na ich skuteczne stosowanie przez wiele lat. Każdy rok stosowania preparatu zmniejsza populację szkodników glebowych. Nie generuje niedozwolonych substancji aktywnych i nie kumuluje się w środowisku. Preparat może być stosowany w gospodarstwach prowadzących uprawy w systemie integrowanej produkcji.

Preparat jest kompatybilny z większością insektycydów, herbicydów, preparatów biologicznych, nawozów i fungicydów.

Warunkiem skuteczności działania preparatu jest prawidłowe wprowadzenie preparatu do gleby i unikanie wykonywania zabiegów w pełnym nasłonecznieniu. Oprysk doglebowy zaleca się wykonywać na wilgotną glebę w godzinach wieczornych, nocnych lub w pochmurny dzień. Po jego zastosowaniu należy wymieszać preparat z glebą poprzez wykonanie jesiennych i/lub wiosennych zabiegów agrotechnicznych.

Dawki i sposób stosowania:

STOSOWANIE 

Do przygotowania cieczy roboczej należy użyć wodę o temperaturze od 10°C do 30°C. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zabiegi należy przeprowadzać w okresie minimalnego nasłonecznienia (poranek, wieczór, noc, pochmurna pogoda).Warunkiem skuteczności działania jest prawidłowe wprowadzenie preparatu do gleby.

JEST NIEKOMPATYBILNY Z FUNGICYDAMI I MIESZANINAMI INSEKTYCYDOWO-FUNGICYDOWYMI.

Preparat przeznaczony do upraw rolnych, ogrodniczych polowych i pod osłonami (zioła, warzywa, rośliny ozdobne, szkółki leśne, uprawy sadownicze).

Nie wymaga okresu karencji

Rekomendowana dawka – 5 kg/ha. Maksymalna dawka w sezonie wegetacyjnym – 10 kg/ha, aplikowana jednorazowo lub 5 kg/ha jesienią i 5 kg/ha wiosną.

Oprysk zaleca się wykonywać na wilgotną glebę w godzinach wieczornych, nocnych lub w pochmurny dzień. Po zastosowaniu należy wymieszać preparat z glebą poprzez wykonanie jesiennych i/lub wiosennych zabiegów agrotechnicznych.

W przypadku braku możliwości wykonania zabiegów uprawnych należy do zabiegu użyć większej ilości cieczy roboczej, tak by wprowadzić preparat w głąb warstwy ornej lub zaaplikować preparat przed spodziewanymi opadami deszczu.

Preparat można aplikować za pomocą systemów nawadniających.

W uprawach warzyw, owoców, roślin ozdobnych i szkółkarskich można zastosować preparat do zaprawiania sadzonek przed ich wysadzeniem do gruntu.