VitaFer Mn Complex

Innowacyjny jednoskładnikowy nawóz dolistny zawierający Mn mangan w 100% schelatowane czynnikiem organicznym (kwas heptaglukonowy)

Gęstość 1,19 kg/l 

pH 5,0 –6,0 

Opakowania:  

 • butelka 1L 
 • kanistry 5L, 10L, 20L 
 • beczka 200L 
 • paletopojemnik 1000L 

Opis

Zalecenia do stosowania:

– do zapobiegawczego i interwencyjnego stosowania w przypadku wystąpienia deficytu manganu. W szczególności do upraw o wysokim zapotrzebowaniu na ten składnik: burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniaki, warzywa gruntowe i rośliny ozdobne, kukurydza, zboża, bobowate, sady i jagodniki.

– w uprawach prowadzonych na glebach o odczynie zasadowym lub świeżo wapnowanych (pH powyżej 6,0)

– w celu zoptymalizowania procesu kwitnienia i owocowania.

– w okresie występowania suszy w celu zwiększenia odporności na warunki stresu abiotycznego

– w celu zwiększenia mrozoodporności w uprawach ozimych

– w celu zwiększenia odporności na negatywne oddziaływanie patogenów chorobotwórczych  (np. choroby podsuszkowe w zbożach)

– w celu poprawienia ilości i jakości plonu głównego oraz jego parametrów przechowalniczych

Rola manganu w roślinach uprawnych:

 • wpływa korzystnie na gospodarkę azotową roślin, zapobiega nadmiernemu nagromadzeniu się azotanów w roślinie, sprzyja produkcji białka, syntezie cukrów i tłuszczy
 • zwiększa aktywność enzymatyczną, poprawia przebieg fotosyntezy i zwiększa ilość chlorofilu w liściach
 • bierze udział w regulacji gospodarki hormonalnej rośliny, aktywuje enzymy odpowiedzialne za rozpad węglowodanów
 • zwiększa odporność mechaniczną roślin poprzez aktywizację produkcji lignin
 • korzystnie oddziałuje na rozwój systemu korzeniowego i pobudza gromadzenie fosforu. Zwiększa wzrost korzeni włosowatych
 • zwiększa mrozoodporność
 • poprawia odporność roślin na negatywne skutki stresu abiotycznego i biotycznego

 

Niedobory manganu powodują:

 • „Centkowana chloroza” na młodych liściach prowadząca do powstawania nekroz i częściowego zamierania liści. Smugowate plamy między nerwami, objawy te prowadzą do nekrozy i opadania liści
 • przewężenia  korzeni w ich środkowej części i zahamowany ich rozwój
 • zahamowanie wzrostu roślin
 • ograniczone pobieranie składników pokarmowych z gleby: w szczególności fosforu i azotu
 • większa podatność zbóż na negatywne oddziaływanie  chorób podsuszkowych

Dawki i terminy stosowania:

Nawożenie przez systemy fertygacyjne: dla wszystkich upraw stosować roztwór o stężeniu 0,20% w momencie intensywnego wzrostu.