Skip to main content

Nasze produkty mikrobiologiczne zostały wpisane na listę IUNG i mogą być stosowane w ochronie i nawożeniu upraw ekologicznych.
VitaFer Soil Protect jest przeznaczony do stymulacji naturalnej odporności roślin na szereg chorób grzybowych i bakteryjnych występujących masowo w uprawach polowych i tunelowych. Zawiera 3 szczepy grzyba antagonisty z rodzaju Trichoderma spp., który konkurując z patogenami o dostęp do składników pokarmowych skutecznie blokuje rozprzestrzenianie się patogenów chorobotwórczych w glebie i na resztkach roślinnych.
VitaFer Soil FastRecovery przyspiesza proces humifikacji i mineralizacji resztek roślinnych, opadłych liści i owoców. Wpływa korzystnie na poprawę struktury gruzełkowej w glebie. Dzięki temu poprawiona jest żyzność gleby i zwiększona zostaje pojemność wodna warstwy ornej. Wyselekcjonowane szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma spp oraz bakterie z rodzaju Bacillus spp. i wytwarzane przez nie metabolity znacząco przyspieszają powrót do gleby składników pokarmowych i jednocześnie blokują rozprzestrzenianie się patogenów chorobotwórczych na resztkach roślinnych. Preparat może być także wykorzystywany do rekultywacji gleby.
PhosVitaFer Soil FreePhos pozwala na efektywne pobieranie fosforu z gleby. Bakteria Bacillus Megaterium rozpuszcza złożone i uwstecznione formy fosforu (fosforyny i fosfoniany) do jonów kwasu fosforowego – jedynej formy fosforu aktywnie pobieranej przez system korzeniowy roślin. Fosfor odpowiada za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i sprawne pobieranie składników pokarmowych z gleby, zwiększa odporność roślin na warunki stresowe wywołane suszą oraz odporność roślin na choroby grzybowe, korzystnie wpływa na kwitnienie i rozwój owoców i nasion zwiększa plony i poprawia ich jakość.