Skip to main content

W niektórych rejonach Polski rozpoczęły się małe żniwa. Sprzyjająca pogoda spowoduje, że w kolejnym tygodniu  żniwa rozpoczną się już  w całej Polsce. Pierwsze do zbioru są gotowe uprawy jęczmienia ozimego. Zagospodarowanie resztek pożniwnych jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych przygotowujących pole pod uprawę rośliny następczej. Warto zadbać o prawidłową mineralizację słomy, która pozostaje na polu po sprzęcie zbóż i rzepaku. Dobrym wyborem są preparaty biodestrukcyjne oparte na naturalnych mikroorganizmach. Preparaty zawierające obok bakterii celulolitycznych wyselekcjonowane szczepy grzybów Trichoderma spp. pozwolą dodatkowo zadbać o zdrowie przyszłych upraw ograniczając liczbę zarodników grzybów wywołujących choroby podsuszkowe, septoriozy i fuzariozy.

VitaFer Soil Fast Recovery  kompleksowy preparat mikrobiologiczny zawierający wyselekcjonowane szczepy grzybów Trichoderma spp. oraz bakterii Bacillus spp. Ponadto w składzie preparatu znajdują się enzymy celulolityczne, naturalne fitohormony i witaminy przyspieszające proces humifikacji i mineralizacji pozostałości roślinnych.

 Zawiera trzy szczepy grzyba Trichoderma: T. viride, T. harzianym i T. reesei w ilości 1 x 10*⁷ oraz  pięć szczepów bakterii Bacillus spp.  w ilości 1 x 10*⁹ CFU/gram.

Dawki i terminy stosowania

Rozpylanie na resztkach roślinnych na polu w ilości 0,75 – 1 kg/ha,  bezpośrednio po zbiorach z późniejszym wymieszaniem preparatu mikrobiologicznego w glebie od 5 cm do 15 cm. W celu przyspieszenia rozkładu resztek można preparat zastosować łącznie z roztworem 5% mocznika lub RSM bez dodatku siarki