Skip to main content

Wysokie temperatury w kwietniu spowodowały ocieplenie gleby i w wielu rejonach Polski rolnicy przygotowują się do siewu kukurydzy. Kukurydza jest rośliną, która bardzo dobrze reaguje na przedsiewne zastosowanie nawozowych preparatów mikrobiologicznych zawierających szczepy grzybów Trichoderma spp. Warto w tym roku wykorzystać  doskonałe uwilgotnienie gleby – są to idealne warunki do zastosowania technologii hybrydowej z użyciem mikroorganizmów glebowych. Korzenie kukurydzy, które wchodzą w proces mikoryzy z Trichoderma spp. wykazują się dużym przyrostem. Dzięki grzybom Trichoderma uprawy kukurydzy sprawniej pobierają składniki pokarmowe i wodę z gleby i są lepiej przygotowane na ewentualne skutki stresów abiotycznych związanych z wystąpieniem suszy lub wysokich temperatur.

VITAFER SOIL PROTECT  ® to preparat mikrobiologiczny o szerokim spektrum działania zawierający zarodniki grzybów z rodzaju Trichoderma spp. Wspomaga on zabezpieczenie roślin przed wieloma chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Wspomaga rozwój systemu korzeniowego, zwiększa objętość i zasięg korzeni. Przyspiesza kiełkowanie nasion. Wspomaga naturalne mechanizmy obronne roślin.

 Zawiera zarodniki grzybów Trichoderma spp. (T. harzianum, T. viride, T. lignorum) w ilości 2 x 10*⁹ CFU/gram.

Dawki i terminy stosowania

– oprysk gleby przed siewem kukurydzy  0,3 – 0,5 kg/ha na 150 – 300 l/ha