Skip to main content

Jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych w cebuli jest różowa zgnilizna korzeni cebuli wywoływana przez Phoma terrestris. Porażone przez patogen korzenie przybierają charakterystyczną jasnoróżową barwę, która z czasem przechodzi w kolor czerwony. Korzenie cebuli rozpadają się i rośliny wyglądają tak, jakby cierpiały na brak substancji odżywczych i wody. Patogen wywołujący chorobę może przetrwać kilka lat w glebie i zakażać kolejne uprawy. Jednym ze sposobów zapobiegania lub znaczącego zmniejszenia presji tej choroby jest zastosowanie nawozowych preparatów mikrobiologicznych zawierających pożyteczne szczepy grzybów Trichoderma.
VitaFer SOIL PROTECT ® nawozowy preparat mikrobiologiczny, przeznaczony do zwiększania odporności roślin przed wieloma chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Zawiera zarodniki grzybów Trichoderma harzianum, viride i lignorum  w ilości 2 x 10⁹ CFU/gram. Preparat przeznaczony do oprysku doglebowego, nalistnego oraz zaprawiania cebul i nasion do wysadzenia/wysiewu.
Dawki i terminy stosowania:
Cebula:
– 0,3 do 0,5 kg/ha, ilość cieczy roboczej 300 – 500l/ha, oprysk gleby przed siewem lub sadzeniem roślin – wymagane jest wymieszanie preparatu z glebą na głębokość około 15 cm.
– 0,3 do 0,5 kg/ha, ilość cieczy roboczej 300 – 500l/ha, oprysk roślin po wznowieniu wegetacji wiosennej.
– zaprawienie cebul lub nasion: 1 kg/10 l wody.