Skip to main content

Trudne warunki jesienne spowodowane deszczami i nadmiernym uwilgoceniem gleby uniemożliwiły wykonanie zaplanowanego zabiegu nawożenia dolistnego. Jedynym zabiegiem, który został wykonany to przedsiewna aplikacja nawozowymi preparatami mikrobiologicznymi VitaFer Soil Protect w dawce 0,3 kg/ha + VitaFer Soil FreePhos w dawce 0,5 kg/ha.

Wiosną nadal gleba była nadmiernie nasączona wodą opadową – w marcu na polu były zastoiska wody. Dopiero w połowie marca udało się przeprowadzić nawożenie RSM. Do 02.04.2024 nie udało się wykonać zabiegu nawożenia dolistnego ani drugiej aplikacji nawozowymi preparatami mikrobiologicznymi. Nie pozwalały na te zabiegi przede wszystkim zalegająca na polu woda i niskie temperatury powietrza.

Korzenie roślin, które zostały wysiane po aplikacji nawozowych preparatów mikrobiologicznych charakteryzują się silnym systemem korzeniowym. Masa korzeni jest o 40% większa i lepiej rozbudowana w stosunku do poletka doświadczalnego na którym nie zastosowano żadnego nawożenia preparatami mikrobiologicznymi. Na korzeniach widoczne są strzępki grzybni Trichoderma spp., które weszły w symbiozę z pszenicą ozimą. Pszenica ozima z poletka doświadczalnego VitaFer charakteryzuje się lepszym rozkrzewieniem (przeciętnie 4- 5 źdźbeł). Liście pszenicy są zdrowe, bez śladów infekcji grzybowych. Na poletku kontrolnym rozkrzewienie pszenicy to zazwyczaj 3 źdźbła. Na liściach widoczne są ślady jesiennej infekcji mączniakiem prawdziwym zbóż i traw.

 Ze względu na fazę rozwojową (drugie kolanko) nie będą skuteczne zabiegi dokrzewiania.  W takiej sytuacji należy zadbać o to, by plon pszenicy charakteryzował się dobrymi parametrami jakościowymi, przede wszystkim MTZ.

Sytuacja na polu spowodowała modyfikację planu nawożenia dolistnego. Plantacja zostanie ponownie zasilona nawozowymi preparatami mikrobiologicznymi VitaFer Protect 03, kg + VitaFer FreePhos 0,5 kg/ha. Aplikacji sprzyja duże uwilgotnienie gleby i niezbyt gęsta obsada pszenicy ozimej.

Najbliższy zabieg nawożenia dolistnego przewiduje zastosowanie   VitaFer Micro 1l/ha, Green 3l/ha i VitaFer Zn + B 1l/ha i zostanie połączony z zabiegiem fungicydowym.