VitaFer Perfect Clean

Płyn do czyszczenia opryskiwaczy 

Kwas benzenosulfonowy, pochodna alkilowa etanoloaminy, 2-aminoetanol, kwas etidronowy, etoksylowany alkohol długołańcuchowy (C10), 1- metoksy-2- propanol, wodorotlenek sodu 

Opis

Zalecenia do stosowania:

preparat przeznaczony do czyszczenia opryskiwaczy, usuwający pestycydy i inne pozostałości, w tym oleiste, lepkie ciecze ze zbiornika, regulatorów, rurociągów, filtrów i dysz. Usuwa uporczywe, lepkie i tłuste osady, pozostałości środków powierzchniowo czynnych i rozpuszcza twarde osady 

preparat usuwa  pozostałości sulfonylomoczników, karfentrazonu i regulatorów wzrostu, pozostałości azoli, karfentrazonu. Dezaktywuje pozostałości chemiczne. 

preparat łatwo ulega biodegradacji i nie kumuluje się w glebie – popłuczyny można wylewać na pole 

preparat nie powoduje korozji opryskiwaczy i jest bezpieczny dla operatora 

Dawki i terminy stosowania: