VitaExpert Regenerum

VitaExpert Regenerum – skuteczna regeneracja

Gęstość: 1,37 kg/l

pH 5,0 – 6,0

Opakowania:

  • kanistry 5L, 10L, 20L
  • beczka 200L
  • paletopojemnik 1000L

Opis

Funkcje produktu:

odstresowanie i poprawienie dynamiki wzrostu i regeneracji roślin po zimie

– przyspieszenie procesów fizjologicznych roślin po okresie zimowym lub uszkodzeniu pestycydowym

–  zwiększenie produkcji chlorofilu i podwyższenie aktywności najważniejszych procesów metabolicznych w tym przede wszystkim fotosyntezy

– wspomaganie pobierania składników pokarmowych podanych doglebowo, w szczególności fosforu którego pobieranie w niskich temperaturach gleby jest zminimalizowane

– zwiększenie tolerancji na stresy abiotyczne i biotyczne, w szczególności na niską temperaturę gleby i powietrza, przymrozki

– usuwanie negatywnych skutków fitotoksyczności po zabiegach pestycydowych

VitaExpert Regenerum:

  • skuteczna regeneracja po zimie i uszkodzeniach pestycydowych
  • wspomaga pobieranie składników pokarmowych podanych doglebowo
  • ogranicza negatywny wpływ sytuacji stresowych i poprawia kondycję roślin

Skuteczna regeneracja

VitaExpert Regenerum

to produkt o zrównoważonej zawartości podstawowych składników pokarmowych wzbogacony 3% dodatkiem najwyższej jakości aminokwasów roślinnych.

System korzeniowy w początkowym okresie wiosennej wegetacji ma ograniczone możliwości rozwoju, przede wszystkim z powodu mokrej i zimnej gleby. Ten stan powoduje spowolnienie pobierania składników pokarmowych. Amplitudy temperatur występujące wczesną wiosną zwiększają także ryzyko uszkodzeń roślin w trakcie wykonywania zabiegów pestycydowych. Musimy się też w tym okresie liczyć z możliwością wystąpienia uszkodzeń na skutek przymrozków wiosennych. To wszystko wpływa na redukcję plonu i pogorszenie jego jakości. Szczególnie należy zwrócić uwagę na dobre, zrównoważone odżywienie fosforem, potasem i azotem. Dodatek aminokwasów pozwoli ograniczyć negatywny wpływ sytuacji stresowych i poprawić ogólną kondycję roślin.

By zabieg dokarmiania dolistnego był efektywny roślina uprawna powinna być aktywna fizjologicznie.

Dawki i terminy stosowania: