Skip to main content

Plantacje pszenicy ozimej siane późno, po zbiorze buraków lub kukurydzy nie osiągnęły przed zimą odpowiedniej fazy rozwoju i wiosną będą wymagały zabiegu dokrzewienia. Zabieg wiosenny jest mniej produktywny. Pędy pochodzące z krzewienia wiosennego są niższe a kłosy krótsze, Poza użyciem odpowiedniego regulatora wzrostu należy też wspomóc rośliny odpowiednim nawożeniem dolistnym. Dobrze się w tym przypadku sprawdzą nawozy dolistne przeznaczone do dostarczania kluczowych mikroskładników. Dzięki temu chociaż częściowo zniweluje się utratę potencjalnego plonu.
VITAFER Micro ®Mineralny nawóz dolistny do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania kluczowych mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu. Wpływa na poprawę siły kiełkowania i ukorzenienia się roślin. Poprawia absorpcję składników pokarmowych z gleby. W późno sianych zbożach pobudza krzewienie. Zwiększa mrozoodporność roślin.
Skład: 11,6% N + 14% K₂O + 4,2% MgO + 7% SO₃ + 0,049% B + 0,77% Cu + 1,4% Fe + 2,1% Mn + 0,014% Mo + 1,4% Zn
Gęstość 1,45 kg/l, pH 5.0-7.0
Rzepak ozimy 0,5 – 1,0 l/ha 2 zabiegi: od początku wydłużania pędu głównego zaraz po spoczynku zimowym, do początku rozwoju pąków kwiatowych.
Zboża ozime 0,5 – 1,0 l/ha 2 zabiegi: po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31 -50), w odstępie 12-14 dni.